Jak zabezpieczyć dach przed śniegiem?

roof-under-snow-2

Mokry i ciężki stanowi duże niebezpieczeństwo nie tylko dla pieszych, samochodów jak i samego budynku. Jak zabezpieczyć dach przed śniegiem?

Regulacje prawne

Zgodnie z prawem budowlanym właściciel nieruchomości jest zobligowany do zapewnienia tzw. „bezpiecznego obejścia”. W praktyce oznacza to, że przy dużych opadach śniegu i jego zaleganiu na dachu (powyżej 15 cm) musimy go usunąć. Nie stosując się do tego zapisu, narażamy się na konflikt z prawem, który może skutkować karą grzywny od 100 do nawet 5 000zł!

Jak zabezpieczyć dach przed śniegiem – śniegochwyty

Zalegający na dachu śnieg bądź lód mogą znacznie obciążyć konstrukcję dachu, nawet pomimo tego, że została wykonana prawidłowo. Wskutek tego konstrukcja może ulec trwałemu uszkodzeniu, które skutkują drogimi i uciążliwymi naprawami. Z drugiej zaś strony nagłe zsunięcie się śniegu z dachu jest dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt bądź zaparkowanych samochodów. Uszkodzeniu może ulec także system rynnowy jak i elewacja domu.

Pomocne w takich sytuacjach mogą być śniegochwyty. To elementy wykonane z blachy, które montowane są na połaci dachu i gwarantują zabezpieczenie przed zsuwającym się śniegiem. To ile należy zamontować śniegochwytów na dachu zależy od wielkości i projektu dachu. Najczęściej montuje się dwa szeregi  śniegochwytów. Pierwszy szereg ok. 50 cm nad rynną, drugi ok. 40 cm wyżej zachowując naprzemienność. Jeżeli połać ma długość większą niż 5 m zaleca się zamontowanie trzeciego szeregu tak, by długość  niezabezpieczonej powierzchni nie przekroczyła 4 m.

Drugim sposobem jest nieregularne rozłożenie sniegołapów na całej połaci w taki sposób, aby każdy z nich utrzymywał śnieg z około z dwóch metrów powierzchni dachu na swojej szerokości.

zabezpieczenia-przeciwsniegowe-1474602


źródło: Blachotrapez