Rodzaje dachów

dach-4195189

Przy wyborze dachu najczęściej pod uwagę bierze się koszt jego wykonania oraz walory wytrzymałościowe użytych materiałów. Im bardziej skomplikowany kształt dachu tym większy jego koszt. Przy dachu trudniejszym zużywa się po prostu więcej materiału. 

Przy dachu posiadającym dużo skosów występują odpady materiałów, trudno jest bowiem zaplanować ilości  pokrycia , które nam będą potrzebne. Łatwiej jest zaplanować ilość materiału pokryciowego przy dachu płaskim. W przypadku dachu wielopołaciowego koszty dachu będą większe, jeżeli materiał pokryciowy jest droższy, dodatkowo więcej należy zapłacić fachowcom. Dachy można podzielić na płaskie, jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe, namiotowe oraz mansardowe oraz naczółkowe.

Rodzaje dachów: dachy płaskie

Dachy płaskie należą do konstrukcji nieskomplikowanych, występujących w dwóch odmianach: wentylowanej i niewentylowanej. Tego typu dachy poleca się w domach jednorodzinnych. Poza tym są też tańsze.

Rodzaje dachów: dachy jedno- i dwuspadowy

Dach jednospadowy przypomina wyglądem dach płaski. Używa się go głównie na przybudówkach jak również wąskich budynkach. Konstrukcja dachu dwuspadowego inaczej zwanego dwupołaciowym albo siodłowym  nie należy do zbyt trudnych w wykonaniu. Posiada on dwie skośne połacie dachu.

Dach wielospadowy

Na konstrukcję dachu czterospadowego składają się cztery skośne połacie. Inaczej tego typu dach nazywa się kopertowym lub brogowym. Dach wielospadowy zwany również wielopołaciowym jest jednym z trudniejszych i bardziej kosztownych dachów do wykonania. Dach namiotowy jest dachem o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku. Model tego typu dachu zaliczany jest do prostszych w wykonaniu. Dach naczółkowy przypomina dach dwuspadowy, odróżniają go jedynie ścięte narożniki połaci, tworzące tzw. naczółki.

Dach mansardowy może posiadać dwie lub cztery połacie dachowe. Tego typu dach stosuje się w przypadku poddasza użytkowego. Konstrukcja tego dachu należy do trudnych w wykonaniu. Dach jest sporym wydatkiem , dlatego zanim zdecydujemy się na jego formę, należy przeanalizować wady i zalety różnych pokryć dachowych. Każdy dach powinien zostać zrobiony starannie, dlatego też jego wykonanie należy zlecić sprawdzonym już fachowcom. Szczegóły budowy dachu powinny zostać zaplanowane na etapie projektu.