0

Izolacja wodochronna fundamentów – kiedy jest konieczna?

fundamenty

Prawidłowo wykonana izolacja zapewnia skuteczną ochronę przed problemami z wilgocią w budynkach położonych na terenach podmokłych. Kiedy konieczne jest wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów? Jak jest ona wykonana?

Hydroizolacja fundamentów – rodzaje

Pod pojęciem hydroizolacji znajduje się rodzaj zabezpieczenia elementów budynku lub też budowli za pomocą odpowiednich materiałów przed wpływem wody gruntowej.

Hydroizolacja dzieli się na kilka różnych typów, co ma związek z ilością wody, przed którą ma ona chronić:

  • izolacja przeciwwilgociowa – jej zadaniem jest ochrona budynku przed działaniem wody, która nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego, najczęściej prowadzona jest wtedy, gdy budynek znajduje się na gruntach przepuszczalnych, na przykład na gruntach piaskowych, żwirowych i jego fundamenty mają być umieszczone powyżej poziomu wód gruntowych
  • izolacja przeciwwodna – jest to rodzaj izolacji, która chroni przed oddziaływaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, zatem prowadzona jest ona wtedy, gdy elementy budynku czy budowli są umieszczone poniżej poziomu wód gruntowych lub istnieje ryzyko podnoszenia się poziomu tych wód

Stosowane są także izolacje chroniące przed parą wodną, która również może powodować zagrożenie dla budowli albo budynku.

Kiedy konieczna jest izolacja wodochronna?

Zatem izolacja wodochronna – https://durodach.pl/izolacja-wodochronna-przeciwwilgociowa-fundamentow/ jest niezbędna do wykonania wtedy, gdy konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wilgocią albo wodą. Im większe jest ryzyko zawilgocenia elementów budynku, tym izolacja powinna być cięższa, czyli skuteczniej chronić przed wilgocią.

O tym, czy izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna będzie konieczna, będą decydowały przede wszystkim wyniki badań gruntu, czyli badań geologicznych. Maja one na celu dokładne sprawdzenie parametrów gruntu, w tym także poziomu wód gruntowych.

Izolacja wodochronna – jak ją wykonać?

Do wykonania izolacji wodochronnych stosowane są różne rodzaje materiałów, co zależne jest od koniecznego stopnia zabezpieczenia. Są one zatem dzielone na trzy główne kategorie – lekkie, średnie i ciężkie.

Do wykonania izolacji wodochronnej stosowane są materiały jak:

  • masy asfaltowe,
  • lepiki,
  • emulsje,
  • papy,
  • żywice syntetyczne,
  • folie PCV.

Aktualnie bardzo często używane są fole, w tym także folie w płynie, które pozwalają na uzyskanie wysokiej skuteczności i jednocześnie są łatwe i szybkie w wykonaniu. Wyróżniają się również wieloletnią trwałością.

Aby izolacja wodochronna zapewniła skuteczną ochronę przed wilgocią i wodą, konieczne jest nie tylko odpowiednie dobranie materiałów, ale także ich prawidłowe zamontowanie. Hydroizolacja fundamentów musi zachować ciągłość i wychodzić ponad powierzchnię gruntu.

Dodaj komentarz