Bezpieczny komin

bezpieczny-komin-2

Bezpieczny komin to taki komin, który jest wykonany z materiałów niepalnych. Stowarzyszenie Kominy Polskie wspólnie z Krajową Izbą Kominiarzy opracowało dokument „10 przykazań dobrego komina”.

Projektując kominy wentylacyjne pod uwagę należy wziąć to, że w przypadku powstania pożaru, każdy przewód kominowy wentylacyjny staje się przewodem oddymiającym lokal, zapewniając ujście toksycznych gazów (w tym tlenku węgla) poza dach budynku. Dlatego też przewody kominowe wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów ogniotrwałych i powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Bezpieczny komin – co to właściwie znaczy?

Komin działa prawidłowo tylko wtedy, kiedy wentylacja działa właściwie. Zadaniem wentylacji jest usuwanie zużytego powietrza, ale też doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń. Bez dopływu powietrza wentylacja nie działa. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna jest gwarantem zdrowego domu. Wentylacja grawitacyjna działa nieprzerwanie bez względu na system zasilania prądem, stwarzając właściwy klimat do pracy i wypoczynku.

Kiedy kontrolować kominy?

Zarówno komin spalinowy jak i wentylacyjny należy poddawać okresowej kontroli a także czyszczeniu, które wykonuje kominiarz z uprawnieniami. Kontrola kominiarska nie jest tylko formalnością, ale zasadą, która powinna stać się przyzwyczajeniem. Zapobiegnie to zaczadzeniom, pożarom.


źródło: Centrum Prasowe PAP